Salgs- og leveringsbetingelser

[vc_row][vc_column width=”1/1″]

Betalingskort
Betal med betalingskort

Ved køb hos TyskSolenergi med betalingskort, vil anlægget blive bestilt og afhentning/levering/installationsdato blive fastsat når betalingen er gået igennem.

Ved ”færdigmonteret” vil monteringsprisen blive faktureret når anlægget er monteret.
Fakturering vil ske direkte via TyskSolenergi’s foretrukne håndværkere.

Depositum / bankoverførsel
Betal via bankoverførsel. Benyt venligst dit ordre ID som betalingsreference.

Ved køb hos TyskSolenergi via bankoverførsel, vil anlægget blive bestilt og afhentning/levering/installationsdato fastsat når depositum er modtaget (depositum 20% af anlæggets pris).

De sidste 80% betales ved afhentning/levering/monteringsstart. Betaling skal ske via bankoverførsel, banknoteret check eller bankgaranti.

Ved ”færdigmonteret” vil monteringsprisen blive faktureret når anlægget er monteret.
Fakturering vil ske direkte via TyskSolenergi’s foretrukne håndværkere.

Ved køb af tilbehør indbetales hele beløbet før varen bestilles/leveres.

Montering/el-installation
TyskSolenergi har 2 installations metoder, “gør det selv” og “færdigmonteret”.

(Gør det selv), anlægget bliver afhentet eller leveret på kundens adressen mod betaling (normal levering 1.500 Kr pr. anlæg). Herefter er det kunden der står for montering og kontakt til el-installatør mv.
Tilbud er udregnet ud fra at anlægget monteres stående (lodret) og i 2 rækker. Ved anlæg der skal monteres liggende (vandret) skal tillægges en merpris på monteringskit på 850 Kr. pr. kW. Ligeledes vil der være en merpris på monteringskit hvis der er mere end 2 rækker.
.
(Færdigmonteret), anlægget bliver leveret på kundens adressen og følgende udføres:
 • Anmeldelse af anlæg hos energiselskabet.
 • Montering af solceller på taget.
  Montering af invertere (max. 12m fra solceller).
 • Kabelgennemføring mellem solceller og inverter.
 • Tilslutning af solceller til invertere.
 • Installation af solcelle relæ(er) i eltavle (montering i eksisterende eltavle).
 • Tilslutning af invertere til eltavle (max. 20m fra el tavle). Hvis der er længere end 20m, vil dette blive faktureret som ekstra arbejde. Se priser Priser for færdigmontering
 • Kabel gennemføring i væg / etage fra inverter til el tavle (max. 1 etage gennemføring og 1 væg gennemføring).  Hvis der skal flere gennemføringer til, vil dette blive faktureret som ekstra arbejde.
  Se priser Priser for færdigmontering
 • Færdigmelding af anlæg hos energiselskabet.
 • Tilbud er udregnet ud fra at anlægget monteres stående (lodret) og i 2 rækker. Ved anlæg der skal monteres liggende (vandret) skal tillægges en merpris på monteringskit på 850 Kr. pr. kW.
Følgende er ikke en del af TyskSolenergi’s tilbud:
 • Byggeteknisk vurdering af tagkonstruktion.
 • Kontakt til kommunen i forbindelse med restriktioner/godkendelse.
 • Målerudskiftning og evt. omkostninger vedr. dette.
 • Tilslutning og konfiguration af gateways/inverter til computer/internet
  (Ifbm. Enecsys Micro Invertere opsætte anlægget på Enecsys hjemmeside, kunden skal selv installere overvågnings enheden og sikre at den har internet forbindelse)
 • Ledningsdiagrammer og lign. udarbejdelser.
 • Nedgravning af el-ledning mellem bygninger.
 • Ansøgning om nettoafregning hos energinet.dk
I tilfælde hvor el-installation kræver yderligere ændringer, vil dette, blive faktureret som ekstra arbejde.
I tilfælde af understrøget tegl, vil der forekomme ekstra udgift for afrensning samt evt. reetablering. Dette aftales med kunden.
For yderligere information om tillæg se Priser for færdigmontering

Taget skal være af en sådanne tilstand og beskaffelse, så det kan betrædes. Ved evt. behov for reparation af tag, vil der sammen med kunden blive udarbejdet en plan for dette. Fakturering vil ske som ekstra arbejde.

Øvrige betingelser
 • TyskSolenergi udfører ikke el-installation og montering. El-installation/montage udføres af TyskSolenergi’s foretrukne håndværkere.
 • Returnering, Alle varer er skaffevarer og tages derfor ikke retur.
 • Reklamation, I forbindelse med færdigmontering er det TyskSolenergi’s samarbejdspartnere (foretrukne håndværkere) der er ansvarlig for installation/monterings fejl. I forbindelse med selve udstyret (Solceller, Inverter osv.) er det TyskSolenergi der står for reklamationen.
 • Til tekniske produkter kan danske manualer ikke altid fremskaffes – Engelske manualer vil på bedst mulig vis fremskaffes til kunden.
 • Den forventede gevinst nævnt i tilbuddet og på hjemmesiden er udregnet ud fra de regler, der gælder for erhvervsmæssig virksomhed (som også kan bruges af private). Udregning kan ændre sig, idet det er uvist, hvordan produktionen, de forskellige skatteordninger og prisudviklingen i fremtiden. Udregningerne er teoretiske og derfor påtager TyskSolenergi sig intet ansvar for beregningerne.
 • Tilbud er eksklusiv levering, levering mod merpris.
 • Ved annullering af bestilt solcelleanlæg, eller hvis montøren ikke kan udføre installationen pga. tagets tilstand/beskaffenhed/evt. ukorrekte oplysninger derom og kunden derved ønsker handlen annulleret – tilbagebetales depositum ikke – Er materialer leveret vil disse blive afhentet af Tysksolenergi og afhentnings omkostninger vil blive faktureret kunden.

.

Hjemmesiden
TyskSolenergi gennemgår løbende, at alle informationer på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og præcise. Men kan ikke garantere, at der ikke kan være regnefejl, taste- og trykfejl, mangler, undladelser eller på anden måde være sket ændringer, som gør, at informationerne er fejlagtige, forældede eller misvisende. TyskSolenergi fraskriver sig derfor ethvert ansvar for sådanne fejl og mangler og for eventuelle tab forbundet med brug af de generelle informationer på hjemmesiden.

Ved enhver tvist om fortolkningen af informationer, materiale mv. på hjemmesiden bedes i kontakte TyskSolenergi via mail eller telefon.

[/vc_column][/vc_row]